HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2011-2012 AKADEMİK YILI
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ (LİSANS PROGRAMLARI)

Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve gerekli koşulları sağlayan yabancı uyruklu adaylar, Hacettepe Üniversitesi lisans programlarında eğitim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Hacettepe Üniversitesi'nin yurtdışından öğrenci kabul edecek programları hakkında özet bilgiyi ve 2011 – 2012 Akademik yılı için önerilen kontenjanları buradan öğrenebilirsiniz.

Önemli Not:Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tümüyle Hacettepe Üniversitesi'nin yetkisindedir. Hacettepe Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmek anlamına gelmez.

Adayların başvuruları Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulacak bir komite tarafından değerlendirilecektir.

Başvuru Koşulları

 1. Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmamak*
 2. Türk liselerine denk bir okulda son sınıfta okuyor olmak ya da mezun olmak.
 3. Başvuru için kabul edilen sınav sonucu ya da diploma notlarından geçerli sayılan minimum puanı almış olmak.

* Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenler, yurtdışından öğrenci olarak kabul edilmek üzere başvurabilirler.

Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar:

 1. TC veya KKTC uyruklu olanların, çift uyruklu olup uyruklarından biri TC veya KKTC olanların,
 2. 2011 yılından itibaren, çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan, lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanların,
 3. Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların başvurusu kabul edilmez.

Başvuru için kabul edilen sınavlar / diplomalar ile gerekli minimum puanlar. (buraya tıklayınız)

Başvuru için kullanılacak sınavların (SAT, ACT, Gaokao, vs.) geçerlilik süresi iki yıldır.
Kabul edilen Lise diploması derecelerinin geçerlilik sınırı bulunmamaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler:

 1. Lise Diplomasının onaylı kopyası. (Türkçe ya da İngilizce dillerinden birinde değilse, bu dillerden birine onaylı tercümesi de eklenecektir.)
 2. Sınav Sonucu: Başvuru için kullanılan sınav (SAT, vb.) sonucu belgesinin onaylı kopyası. (Başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olmalıdır.)
 3. Başvuru Formu: Bu form internet üzerinde doldurulmalıdır. Başvuru sayfasında doldurup gönderdiğiniz formunuzun çıktısını alarak imzaladıktan sonra başvuru evraklarınızla birlikte göndermelisiniz. Sisteme giriş yapılmadan sadece çıktı olarak gönderilen formlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Pasaportun, adayın fotoğrafının bulunduğu sayfasının fotokopisi.
 5. Başvuru ücreti dekontu. (Geri ödenmeyecektir) 2011-2012 Akademik Yılı için Başvuru ücreti 100 ABD Doları.

Başvuru ücretinin yatırılacağı banka hesap bilgileri:

Banka: Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Şubesi
Hesap Numarası: 00158007295222130
IBAN No: TR53 0001 5001 5800 7295 2221 30
Hacettepe Üniversitesi Başvuru Giderleri Hesabı

Önemli Not: Başvuru sayısının fazlalığından dolayı; başvuru evraklarının yerleştirme işleminden sonra iade edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, adayların Başvuru Formu ve Başvuru Ücreti Dekontu dışındaki diğer belgelerin orijinallerini göndermemeleri tavsiye edilir.

Başvuru belgeleri aşağıdaki adrese postayla ya da elden gönderilebilir:

Hacettepe Üniversitesi
Öğrenci işleri Dairesi Başkanlığı
06100 Sıhhiye / ANKARA
TÜRKİYE

Kayıt sırasında adaylardan diğer belgelerle birlikte Başvuru belgelerinin orijinalleri de  istenecektir.

İletişim Bilgileri:

Telefon:         + 90 312 305 1010 / Dahili: 3 (Sıhhiye Kampüsü)
+ 90 312 297 6570 / Dahili: 132 (Beytepe Kampüs)

e-posta:         int.students@hacettepe.edu.tr      

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi
uob@hacettepe.edu.tr