Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi
uob@hacettepe.edu.tr