Sağlık Güvencesi

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN SAĞLIK SİGORTASI

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin 3 ay içinde SGK’ya başvurmaları gerekmektedir. 3 ay içinde başvurusunu yapmayan öğrenciler SGK güvencesinden faydalanamayacaktır. Öğrenciler isterse özel sağlık sigortası yaptırabilir.

Genel Sağlık Sigortasına ilişkin Genel Bilgiler
Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezi)

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi
uob@hacettepe.edu.tr